Loader SIMT screenshots

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.
Zde se dozvíte, v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva.

Jak pracujeme s vašimi osobními údaji

Vaše osobní údaje získáváme z registračních formulářů na webu www.simt-mhd.cz, které sami dobrovolně vyplníte.

Pro jaké účely a jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Marketingové účely

SIMT MHD nerozesílá na zadanou e-mailovou adresu žádné newslettery.

Jaké osobní údaje zpracováváme a k čemu je potřebujeme?

E-mailová adresa - potřebujeme k tomu, abyste mohli u třetí strany, konkrétně společnosti GoPay s.r.o., dokončit platbu za službu Zlaté verze. Dále k vygenerování nového heslo v případě, že to staré zapomenete. A v neposlední řadě Vám na e-mail přijde připomínka, když Vám končí předplatné služby Zlatá verze.

Facebook

Můžete dát souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat také na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na „To se mi líbí“.

Odhlásíte se kliknutím na naší FB stránce na „Už se mi to nelíbí“.

Máte právo na informace

Na požádání vám sdělíme, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud nebudou správné, na požádání je opravíme. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu vyvoj@simt-mhd.net nebo navštivte sekci Nastavení

Obchodní účely

Pokud se rozhodnete podpořit vývoj hry zakoupením služby Zlatá verze, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte v objednávce.
E-mailová adresa je nezbytná pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.
V současné době zpracováváme pouze e-mailovou adresu, kterou předáváme zabezpečené platební bráně GoPay z důvodu dokončení online platby.
Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Procházení webu – Cookies

V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo procházíte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb.
Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.simt-mhd.cz.
Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli.
Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

Platnost cookies

Krátkodobé cookies - platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění webu pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím stránek.
Dlouhodobé cookies - platí několik dní až měsíců. Usnadňují nastavení stránek při opakovaných návštěvách a pomáhají s přihlášením.

Účel cookies

Klíčové cookies - bez nich nebudou stránky správně fungovat. Můžete narazit na problémy ve formulářích, objednávkách nebo nebude možné zůstat přihlášen.
Analytické - umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí. Díky těmto informacím můžeme vylepšovat přehlednost, strukturu i obsah webových stránek.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.
Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky.
Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.
Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.
Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od vložení vašeho e-mailu až do vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je možné pouze v rámci závazných právních předpisů.
Spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.
Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

- Zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
- Nepracujeme s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu a genetický údaj subjektu apod.
- Splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.
- Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.
- Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

Zadání e-mailu bereme jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.

Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a kdykoliv se můžete odhlásit. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu vyvoj@simt-mhd.net

Information

Copyright

Simt Simulator © 2011 - 2024

All rights reserved

Online payment

Visa MasterCard
Verified by Visa MasterCard SecureCode